Orzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Orzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Dom Kultury

Orzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał 19 lutego 2016 roku i działa "pod skrzydłami" Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, filia Ełk. Co semestr zrzesza okolo 50 słuchaczy w wieku 60+. Uniwersytet to nie tylko wyklady, to także liczne proejkty realizowane przez słuchaczy, wycieczki krajoznawcze a także spotkania integracyjne.

Orzyski Uniwersytet Trzeciego Wieku - aktualności

Dom Kultury
25.02.2016
Pierwszy z serii ośmiu wykładów, zaplanowanych w tym semestrze w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Orzyszu dotyczył "Polskich obiektów na liście światowego dziedzictwa UNESCO" i wygłoszony był przez Pana mgr Huberta Górskiego. Zarówno frekwencja jak i skupienie na zajęciach było wzorowe. Spotkanie otworzyli Pan Burmistrz, Zbigniew Włodkowski wraz z Panią Dziekan UTW w Orzyszu, Małgorzatą Stachurką. Część wykładowa obejmowała szczegółową i ciekawie poprowadzoną analizę polskich obiektów, które znajdują się na liście UNESCO. Był to...
>>
Dom Kultury
19.02.2016
19 luty 2016 to data wyjątkowa dla Orzysza i jego mieszkańców, ponieważ jest punktem narodzin nowej, szczytnej idei - powołania do życia jednej z form kształcenia ustawicznego, uniwersytetu trzeciego wieku. Orzyski oddział uniwersytecki jest w odbiorze Pani Dziekan, Elżbiety Brandt, jednym z najliczniejszych. Inauguracja rozpoczęła się uroczyście wejściem władz miasta i władz uniwersytetu oraz odśpiewaniem hymnu narodowego. Jako pierwszy zabierał głos gospodarz, Burmistrz Zbigniew Włodkowski, który powitał gości i licznie przybyłych...
>>
Dom Kultury
02.02.2016
             REGULAMIN  UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU  W ORZYSZU §1. Podstawy prawne. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzyszu  działa w oparciu o statut Domu Kultury w Orzyszu i stanowi jedną z form jego działalności. Uniwersytet jest dobrowolnym zrzeszeniem słuchaczy, którzy dążą do rozwoju swojej wiedzy i zainteresowań w zakresie naukowym, kulturalnym,  artystycznym, sportowym  i rekreacyjnym.  §  2 Struktura organizacyjna. 1.Uniwersytet Trzeciego Wieku działa w strukturach organizacyjnych Domu Kultury  w Orzyszu. 2.Opiekę naukową nad...
>>