XIX Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę oraz Palmę Wielkanocną pod patronatem Burmistrza Orzysza - karta zgłoszenia i regulamin

XIX Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę oraz Palmę Wielkanocną pod patronatem Burmistrza Orzysza - karta zgłoszenia i regulamin
Dom Kultury
21.02.2024 12:00

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w XIX Gminnym Konkursie na Najpiękniejszą Pisankę oraz Palmę Wielkanocną pod patronatem Burmistrza Orzysza!

Regulamin Konkursu

Cele:

- propagowanie lokalnego folkloru poprzez popularyzację twórczości własnej związanej z tematyką Świąt Wielkanocnych;

- poszerzanie wiedzy na temat tradycyjnych technik wyrobu oraz znaczenia palm i pisanek w kulturze ludowej;

- stworzenie możliwości twórcom lokalnym i amatorom rękodzielnictwa prezentacji własnych prac;

- ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości związanych z okresem Wielkanocnym.

Termin:

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby Organizatora (ul. Wojska Polskiego 9D) w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2024 r. do godz. 12.00.

Termin dostarczenia pracy należy uzgodnić telefonicznie pod numerem 663 931 299.

Rozstrzygnięcie konkursu i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 23 marca 2024 r. podczas Jarmarku Wielkanocnego w Pawilonie Artystycznym przy ulicy Wojska Polskiego 9B.

Warunki uczestnictwa:

Konkurs ma charakter otwarty. Adresowany jest do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do osób dorosłych; zarówno do grup zorganizowanych jak też twórców indywidualnych i jest oceniany w dwóch kategoriach – dzieci i młodzież do 18 lat oraz dorośli powyżej 18 lat.

Prace zespołowe są jednak dopuszczalne jedynie w przypadku kategorii palmy wielkanocnej dużej.

Przedmiotem konkursu są:

Palma Wielkanocna

- Mała (od 50 – 80 centymetrów) – praca indywidualna

- Duża (od 1,5 do 2,5 metra) – praca zbiorowa

- Pod uwagę nie będą brane prace zawierające elementy nietradycyjne: wstążki i ozdoby z tworzyw sztucznych, gotowe ozdoby (niewykonane własnoręcznie).

Pisanka

- Wykonana techniką tradycyjną na jajach kurzych, kaczych, gęsich.

Praca powinna być sygnowana danymi osobowymi wykonawcy: imię, nazwisko, wiek, adres, tel. kontaktowy.

Pisanki powinny być dostarczone w kartonowych lub plastikowych opakowaniach, dobrze zabezpieczone.

Prace uszkodzone nie będą brane pod uwagę.

Rozstrzygnięcie konkursu:

• Oceny prac dokona powołana przez Organizatora komisja konkursowa, która przyzna nagrody.

• Jury oceniać będzie prace pod względem wierności tradycjom polskim, wartości artystycznej,

jakości wykonania.

• Decyzja Jury jest ostateczna i nie będzie podlegać weryfikacji.

• Z chwilą wręczenia nagród zwycięzcom dzieła konkursowe przechodzą na własność Organizatora.

• Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania nadesłanych prac w celu popularyzacji

konkursu.

• Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

Data wydarzenia
21.02.2024 12:00
Plakat informujący o konkursie.
Karta zgłoszenia do konkursu.
Regulamin konkursu.