Koncert zaduszkowy promujący płytę "Leć głosie po rosie"

Koncert zaduszkowy promujący płytę "Leć głosie po rosie"
Dom Kultury
30.10.2019 18:00

W trakcie koncertu zaduszkowego promującego płytę "Leć głosie po rosie", publiczność wysłuchała pieśni ludowych w wykonaniu Zespołu Śpiewaczego ORZYSZANKI, solowych prezentacji pieśni pogrzebowych w wykonaniu Kamili Guzewicz z Ełku oraz interpretacji pieśni ludowych w wykonaniu zespołu, który zawiązał się w trakcie realizacji projektu "Do it with joy" Interreg Polska-Litwa. Zadanie zrealizował Krzysztof Roszko. Płyta została nagrana w studio nagraniowym przy Domu Kultury w Orzyszu. Koncertowi towarzyszyła projekcja fotografii Pana Jana Borkowskiego oraz wystawa rękodzieła ludowego wykonana przez uczestników projektu NCK Bardzo Młoda Kultura. 
Słodki poczęstunek sponsorowała Cukiernia Kwiatkowski z Orzysza, za co serdecznie dziękujemy.

W ramach