Jak zostać użytkownikiem Biblioteki?

Aby zostać użytkownikiem Biblioteki Polany Kultury:

  • przyjdź do placówki Biblioteki Polany Kultury mieszczącej się w orzyskim Ratuszu na parterze (w czasie obostrzeń zadzwoń pod nr 533 564 991, by umówić się na wizytę),
  • przygotuj dokument potwierdzający twoją tożsamość (z numerem PESEL, adresem zameldowania, nr telefonu, adresem e-mail),
  • zapoznaj się z regulaminem oraz kartą zobowiązania, którą następnie podpisz,
  • odbierz swoją unikalną kartę biblioteczną, dzięki której będziesz mógł korzystać z usług Biblioteki.

W przypadku podania adresu e-mail, Użytkownik Biblioteki może zarejestrować się w systemie obsługi czytelników OPAC, za pośrednictwem którego może sprawdzać stan swojego konta, w tym: ilość wypożyczeń, dokonanych rezerwacji, sprawdzić terminy zwrotu wypożyczeń, dokonywać rezerwacji oraz przedłużać wypożyczenia zbiorów bibliotecznych.